کاشت ناخن و برداشتن آن به روش Soak Off

• روش کاشت ناخن:
کاربرد حرفه ای (کاشت حرفه ای):
1. پوست های اضافی قسمت پایینی ناخن ها را از بین برده و به سمت عقب هل دهید تا ناخن ها آماده شوند. این مرحله بسیار مهم است زیرا این اعمال اولیه باعث می شود ناخن کاشته شده به سرعت در پایه بالا کشیده می شود. (تصویر 1)
2. محصول محلول بهداشتی (Solution Sanitizing Product) روی یک پنبه اسپری کنید و ریشه ناخن و بستر ناخن را به خوبی تمیز کنید. چند ثانیه صبر کنید تا محلول تبخیر شود. (تصویر 2)
3. یک لایه نازک از ژل مونوفاز (Gel Monofasico Soak Off) را روی ناخن بزنید و مطمئن شوید که کل سطح ناخن را پوشانده است. (تصویر 3)
4. ناخن ها را به مدت 30 ثانیه زیر دستگاه کاتالیز کنید. (تصویر 4)
5. یکی از رنگ ها ژل پولیش (Gel Polish Soak Off) را انتخاب کنید و یک لایه نازک از آن را روی ناخن بزنید. (تصویر 5)
6. ژل را زیر دستگاه برای مدت 3 دقیقه کاتالیز کنید. (تصویر 6)
7. یک لایه نازک از ژل پولیش (Gel Polish Soak Off) بزنید. (تصویر 7)
8. ژل را زیر دستگاه برای مدت 3 دقیقه کاتالیز کنید. (تصویر 6)
9. یک لایه نازک از محلول Top Coat Soak Off بزنید. (تصویر 8)
10. ژل را زیر دستگاه به مدت 2 دقیقه کاتالیز کنید. (تصویر 6)
11. سطح چسبناک روی ژل را با استفاده از یک دستمال آغشته به محلول حلال ضعیف (Remover) پاک کنید.

کاربرد ساده (کاشت ساده):
1. پوست های اضافی قسمت پایینی ناخن ها را از بین برده و به سمت عقب هل دهید تا ناخن ها آماده شوند. این مرحله بسیار مهم است زیرا این اعمال اولیه باعث می شود ناخن کاشته شده به سرعت در پایه بالا کشیده می شود. (تصویر 1)
2. محصول محلول بهداشتی (Solution Sanitizing Product) روی یک پنبه اسپری کنید و ریشه ناخن و بستر ناخن را به خوبی تمیز کنید. چند ثانیه صبر کنید تا محلول تبخیر شود. (تصویر 2)
3. یک لایه نازک از محلول اولیه غیراسیدی (Primer No Acid Soak Off) روی ناخن ها بزنید. (تصویر 3)
4. چندین ثانیه صبر کنید تا محلول تبخیر شود.
5. یک لایه نازک از ژل پولیش (Gel Polish Soak Off)را روی ناخن ها بزنید. (تصویر 5)
6. ژل را زیر دستگاه به مدت 3 دقیقه کاتالیز کنید. (تصویر 4)
7. یک لایه نازک دیگر از ژل پولیش (Gel Polish Soak Off) روی ناخن ها بزنید. (تصویر 7)
8. ژل را زیر دستگاه به مدت 3 دقیقه کاتالیز کنید. (تصویر 6)
9. یک لایه نازک از محلول Top Coat Soak OffF روی ناخن ها بزنید. (تصویر 8)
10. محلول Top Coat Soak Off را زیر دستگاه به مدت 2 دقیقه کاتالیز کنید. (تصویر 6)
11. سطح چسبناک روی ژل را با استفاده از یک دستمال آغشته به محلول حلال ضعیف (Remover) پاک کنید.

• روش برداشتن ناخن کاشته شده
روش انسداد (Occusive Method):
1. با یک سوهان (سنباده) شماره 120 سطح ژل را سوهان بکشید. توجه کنید که ناخن ها را بیش از حد سوهان نکشید، هدف از این کار جدا شدن تیپ از ناخن نیست؛ اما این کار باعث می شود که کار برداشتن ناخن توسط محلول مربوطه سریع تر انجام گردد. (تصویر 1)
2. محلول زداینده حلال ضعیف (Solvent Delicate Remover) را روی یک پنبه بریزید تا خیس شود (تصویر 4)
3. پنبه را در مجاورت پوسته ناخن استعمال کنید و نه روی ناخن کاشته شده، و به مقدار زیاد از یک پماد یا کرم محافظتی برای محافظت از پوسته ناخن استفاده کنید.
4. برای هر ناخن از یک پنبه توپی آغشته به حلال ضعیف (Solvent Delicate) استفاده کنید. (تصویر 4)
5. یک لایه نازک آلومینیومی را دور پنبه آغشته به Solvent Delicate Remover بپیچید و به طوریکه روی ناخن ها را بپوشاند. (تصویر 5)
6. بگذارید ناخن ها 10-5 دقیقه (بسته به ضخامت مواد کاشت ناخن که روی آنها بکار برده شده است) در همین حالت بمانند.
7. بعد از گذشت این زمان، پنبه های آغشته به Solvent Delicate Remover را از روی ناخن ها بردارید.
8. بعد از برداشتن پنبه ها، شما ترک هایی را روی سطح ژل مشاهده خواهید کرد که حاکی از آن است که پروسه برداشتن ناخن در حال انجام است. برای این که ژل از روی سطح ناخن به صورت لایه ای بلند شود، آن ها باید توسط دست برداشته شوند کاملاً به طوری که انگار شما آن ها را کاتالیز شده دارید.
9. با یک فشار روی پوسته شما می توانید به تدریج برداشتن ژل از روی ناخن مشتری را آغاز کنید. فشار خیلی زیاد وارد نکنید تا ناخن طبیعی وی آسیب نبیند. (تصویر 3)
10. هنگامی که پروسه برداشتن ناخن را تمام کردید، اگر قصد دارید که این کار را برای مشتری مشابهی انجام دهید، ابتدا دست هایتان را با دقت بشویید تا چربی های باقی مانده ناشی از محلول (Remover) از بین بروند؛ و در ادامه برای شروع کار جدید، با دقت بستر ناخن را آماده کنید.

روش مستقیم غوطه ور (Direct Method Immersion):
1. با یک سوهان (سنباده) شماره 180 سطح ژل را سوهان بکشید، توجه داشته باشید که ناخن ها را بیش از حد سوهان نکشید، هدف از این کار جدا شدن تیپ از ناخن نیست؛ اما این کار باعث می شود که کار برداشتن ناخن توسط محلول مربوطه سریع تر انجام گردد. (تصویر 1)
2. محلول حلال ضعیف (Remover) را به مقدار کافی درون ظرفی بریزید به طوری که تمام ناخن را بپوشاند. (تصویر 2)
3. این کار را در مجاورت پوسته ناخن انجام دهید و نه روی قسمت ناخن کاشته شده، و به مقدار زیاد کرم محافظت کننده روی آن ها استفاده کنید.
4. پنج انگشت را در محلول (Solvent Delicate Remover) غوطه ور کنید. (تصویر 2)
5. انگشتان را بین 10-5 دقیقه (بسته به ضخامت موادی که روی ناخن استفاده شده است)، شناور در محلول نگه دارید.
6. انگشتان را از محلول خارج کنید. شما ترک هایی را روی سطح ژل مشاهده خواهید کرد که حاکی از آن است که پروسه برداشتن ناخن شروع شده است. ژل به صورت لایه ای از سطح ناخن بالا می آید، آن ها باید توسط دست برداشته شوند کاملاً همچنانکه آن ها کاتالیز می شوند.
7. با یک فشار روی پوسته شما حالا می توانید برداشتن ژل از روی ناخن مشتری را به تدریج آغاز کنید. دقت کنید که فشار بیش از حد وارد نکنید تا ناخن های طبیعی وی آسیب نبینند. (تصویر 3)
8. هنگامی که پروسه برداشتن ناخن را تمام کردید، اگر قصد دارید که این کار را برای مشتری مشابهی انجام دهید، ابتدا دست هایتان را با دقت بشویید تا چربی های باقی مانده ناشی از محلول (Remover) از بین بروند؛ و در ادامه برای شروع کار جدید، با دقت بستر ناخن را آماده کنید.
نقشه سایت
All Rights Reserved - CopyRight © 2011
iDesigner.ir :طراحی توسط