ژل شفاف آماده سازی
30 ml
COD. G01
شفاف کاشت UV ژل
شفاف کاشت صورتی UV ژل
نیمه شفاف کاشت سفید UV ژل
نیمه شفاف کاشت صورتی UV ژل
30 ml
COD. G02
COD. G03
COD. G04
COD. G05
ژل فرنچ فوق العاده سفید
ژل فرنچ بسیار سفید
30 ml
COD. G06
COD. G07
ژل تثبیت کننده جلا دهنده ضد زردی
ژل تثبیت کننده با پرداخت فوق العاده
ژل پوشاننده هلو
30 ml
COD. G08
COD. G09
COD. G126
ژل کاشت مونوفاز-پایه
ژل کاشت مونوفاز-صورتی تیره
ژل کاشت مونوفاز-رنگ گوشتی
ژل کاشت مونوفاز-سفید شیری
ژل جلا دهنده پر کننده منافذ-کریستالی
10 ml
Art. G10
Art. G103
Art. G104
Art. G105
Art. G111
آب، محلول به شکل آب
یخ
 
ژلی که می تواند در رنگ های بسیار مختلف یافت شود؛ می توانند با یکدیگر به خوبی ترکیب شوند تا بتوان رنگ ها و سایه های ابتکاری خود را ایجاد کرد
7ml :سایز موجود
رنگ ژل لاکی
تعداد رنگ های موجود: 8
رنگ ژل کرمی
تعداد رنگ های موجود: 6
رنگ ژل مروارید
تعداد رنگ های موجود: 6
رنگ ژل درخشان
تعداد رنگ های موجود: 41
رنگ متالیک
تعداد رنگ های موجود: 12
رنگ لاکی
تعداد رنگ های موجود: 18
رنگ فلورسنت
تعداد رنگ های موجود: 10
رنگ ژل رنگین کمانی
تعداد رنگ های موجود: 3
رنگ جدید
تعداد رنگ های موجود: 14
نقشه سایت
All Rights Reserved - CopyRight © 2011
iDesigner.ir :طراحی توسط