PRIMER ULTRA BOND
یک واسطه عالی برای چسبندگی به منظور استفاده در ناحیه بهره برداری ناخن؛ خودش در سرتاسر ناخن پخش می شود؛ در معرض هوا به سرعت خشک می شود.
QUICK FINISH / GEL LUCIDANTE
در انتهای کار به عنوان یک پولیش یا برای جلا دادن استفاده می شود؛ این محصول می تواند برای کار با پودر و کار با ژل مورد استفاده قرار گیرد؛ در دستگاه UVA در مدت 60 ثانیه خشک می شود؛ چرب نمی کند.
NAIL SEALER ANTIGIALLO
سیلر یک پودر پایانی است؛ به عنوان یک پولیش در آخر کار استفاده می شود؛ در مدت کوتاهی در معرض هوا خشک می شود؛ این محصول باعث درخشندگی فوق العاده شده و از زرد شدن ناخن ها جلوگیری می کند.
ACRYLIC REMOVER
این محصول آکریلیک (پودر) را بدون نیاز به سوهان کشیدن در مدت کوتاهی از بین می برد؛ به ناخن طبیعی آسیبی نمی رساند؛ نتیجه این محصول برای مونومرها و پلی مرهای ما تضمین شده است.
LIQUID MONOMERO
لیکوئید (مونومر) را با پودر آکریلیک (پلیمر) ترکیب کنید؛ در مدت کوتاهی در معرض هوا خشک می شود؛ آن را زیر دستگاه UV قرار ندهید؛ به مرور زمان زرد نخواهد شد.
ACRYLIC COVER
ACRYLIC POWDER TRASPARENT
پلیمر (پودر آکریلیک) برای ترکیب کردن با مونومر (لیکوئید) می باشد؛ به سرعت در معرض هوا خشک می شود؛ زیر دستگاه UV قرار ندهید؛ به مرور زمان زرد نمی شود.
ACRYLIC POWDER FRENCH
ACRYLIC POWDER PINK
پلیمر های رنگی (پودرهای آکریلیک رنگی) برای ترکیب کردن با لیکوئید (مونومر) می باشند؛ در معرض هوا به سرعت خشک می شود؛ زیر دستگاه UV قرار ندهید؛ به مرور زمان زرد نمی شود؛ با این پلی مرها می توان فرنچ های رنگی و طراحی های ناخن را انجام داد.
این محصول در 13 رنگ ارائه می شود.
نقشه سایت
All Rights Reserved - CopyRight © 2011
iDesigner.ir :طراحی توسط